EDO MIHEVC

UVOD

Edo Mihevc je arhitekt, ki se je rodil 8. junija 1911 v Trstu in umrl 4. junija 1985 v Izoli. Šolal se je za arhitekta v Ljubljani in bil učenec Jožeta Plečnika. Njegova najbolj znana dela so: Grobnica narodnih herojev, razni kulturni domovi in Počitniško naselje Strunjan.

Slika 1: Edo Mihevc, 1911-1985, portret

ŽIVLJENJEPIS

Edo Mihevc se je rodil 8. julija 1911 v Trstu kot Eduardo Adolfo Corradini materi Mariji Terezi Corradini in očetu Ignaciju Mihevcu. Diplomiral je v Ljubljani leta 1936 iz arhitekture pri Jožetu Plečniku. Leta 1946 je bil imenovan za izrednega profesorja, predaval je predmet stanovanjske in industrijske zgradbe na Oddelku za arhitekturo, takrat še znotraj Tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Umrl je 4. junija 1985 v Izoli.

DELA

Grobnica narodnih herojev v Ljubljani

je spomenik padlim narodnim herojem NOB. Nahaja se na Trgu narodnih herojev. Grobnica je pod zemljo, ob njej pa je spomenik, ki je v obliki sarkofaga. Postavili so ga leta 1949. Kasneje so grobnico dopolnjevali. Ob zadnji prenovi so dvignili sarkofag na granitni podstavek. Na zahodni in vzhodni stranici sarkofaga sta bronasta reliefa s prizori iz narodno osvobodilnega boja. Poleg arhitekta Eda Mihevca je umetniški avtor grobnice tudi kipar Boris Kalin. Grobnica stoji na zahodni strani zgradbe državnega zbora,v parku pred Narodnim muzejem Slovenije.

Slika 2: Edo Mihevc, 1949, Grobnica narodnih herojev

Osnovna šola Pinka Tomažiča

Šola je primer paviljonske transparentne gradnje med starim jedrom Kopra in Semedelo. Posebnost predstavlja njen odnos med polnimi volumni in praznim, zelenim prostorom. Zgradba je v celoti dvignjena od tal in s tem ustvarja transparent pritličja in dva zelena atrija za komunikacije.

Slika 3: Edo Mihevc, 1962, Osnovna šola Pinka Tomažiča

Slovenski kulturni dom Trst – Italija (1951-1964)

Dom je zgrajen med dvema že obstoječima objektoma. Koncept tlorisa gradi na principu polno-prazno na podlagi funkcionalne organizacije prostora. Temu sledi tudi fasadna struktura s poudarjenim umaknjenim vhodom. Odprt prostor avle se prelije v prvo nadstropje in se izteka v veliko svetlobno odprtino nad vhodom.

Slika 4: Edo Mihevc, 1951-1964, Slovenski kulturni dom v Trstu

Počitniško naselje Strunjan (1959-1960)

Naselje bungalovov v Strunjanu je ena  najbolj prepoznana avtorska arhitektura v Sloveniji. Arhitekturni kompleks se prilagaja naravnemu in kulturnemu kontekstu okolja,   sledi pa tudi funkcionalnemu oblikovanju zunanjega in notranjega prostora. Arhitekturna miniatura je speta z avtohtonim prostorom v nedeljivo celoto. Osnova naselja je spalna enota v obliki črke L.
Stanovanjska stolpiča v Kopru
Spadata med Mihevčeva najboljša dela. Izrazit je urbani projekt, vpet v mestno okolje. Stavba ločuje staro mestno jedro od novejših zidav na jugu. Dva identična stolpiča se dvigata nad skupnim parterjem.  Posebna je dvokapna streha, ki se nadaljuje kot nadstrešek za balkone.

Slika 5: Edo Mihevc, 1959-1960,  Stanovanjska stolpiča

Vila bloki v Vojkovem nabrežju

Sodijo med najbolj kakovostne rešitve večstanovanjske arhitekture. Osem blokov vzdolž ulice loči severno ležeči srednjeveški del mesta od novejših stavb na jugu. Zaradi avtohtonega zelenja imamo še vedno vtis kot da smo v parku. V vsaki etaži sta dve dvosobni ali trosobni stanovanji. Zaradi stopnišča, ki je preko strešnega svetlobnika osvetljen z naravno svetlobo, sta sicer dve stanovanji zamaknjeni za pol etaže. Vsa stanovanja imajo tudi svoje balkone, ki hkrati ustvarjajo tudi nadstreške nad vhodi.

slika 6: Edo Mihevc, 1962, Vila bloki

Kozolec

Stavba se je zaradi lokacije ob nekdanji Titovi (danes Slovenski) cesti preimenovala v Stanovanjski blok Titova. Ime Kozolec je dobila že v času gradnje, saj je s svojim skeletnim ogrodjem spominjala na slovenski kozolec. Stavba je odmaknjena od ceste in stoji na pilotih. Omogočena je prilagodljiva organizacija notranjosti in svobodni tloris stanovanj. Stanovanja imajo na cestni strani v notranjost umaknjene balkone.

Slika 7: Edo Mihevc, 1953, Kozolec

Stolpnica Metalke

Zgrajena je bila za podjetje s kovinami, na kar nakazuje njena inovativna fasada iz aluminija. Pri zasnovi stolpnice se je Mihevc zgledoval po stolpnici Seagram v New Yorku. Stolpnica je v skladu z gradnjo višjih stavb ob glavni cesti od nje nekoliko odmaknjena. Fasada, ki jo je oblikoval Branko Kraševac, sestavljajo aluminijaste plošče.

Slika 8: Edo Mihevc, 1973, Stolpnica Metalke

Poslovna stavba Impex

Je eden izmed prvih poslovnih stavb v središču mesta. Stavba stoji na vogalu Beethovnove in Štefanove in se kljub modernističnim oblikovanjem lepo vklaplja v starejšo zazidavo. Pritličje je nekoliko umaknjeno navznoter in zastekljeno, podpirajo pa ga zunanji stebri. Osrednji del, ki je najizrazitejši, se enotno in brez poudarkov ovija okoli uličnega vogala. Ima pisarne ter mansardo, ki jih prekriva lebdeča streha. Sestavljajo ga horizontalno postavljena aluminijasta okna, ki jih prekinjajo pasovi iz finega kamnitega mozaika.

Slika 9:Edo Mihevc, 1953-1955, Poslovna stavba Implex

Poslovno-trgovski kompleks Na trgu

Na vzhodni strani Titove ceste (današnje Slovenske) je bil brez natečaja projektiran in zgrajen manjši poslovni kompleks. Zastavljen koncept je predvidel oblikovanje mestnih atributov kot so trg, arkade, campanile, atrijska poglobitev, ulica in avenija. Z novim pojmovanjem prostora in umeščenosti vanj kompleks Na trgu predstavlja enkratni primer svojega časa. Obložen je z številnimi vrstami slovenskega kamna, ki z različnimi kombinacijami in neenakomerno reliefno oblogo.

ZAKLJUČEK

Po mojem mnenju je na Mihevca zelo vplival Plečnik. Ker je bil njegov učenec, se pri nekaterih delih vidi Plečnikov vpliv nanj. Mihevca sem izbrala prav zato, da bi ugotovila kako je Plečnik vplival na mlajše arhitekte. Mihevc je avtor mnogih poslovnih stavb in kulturnih domov. Zdi se mi izjemno kako je znal vključiti staro stavbo v novo. Njegova dela so vedno edinstvena in nekaj posebnega.

SUMMARY

Edo Mihevc was an architect born on 8 of June 1911 in Trieste  and he died on 4 June 1985 in Izola.He was educated as an architect in Ljubljana and was learning from Jože Plečnik. His most famous works are: Tomb of National Heroes, various cultural centers, Holiday resort in Strunjan and many others.

Slikovni viri:

• Slika 1: avtor fotografije ni znan, Edo Mihevc, [online], [citirano 19.1.15, 11.13] Dostopno na spletnem naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Edo_Mihevc#/media/File:Edo_Mihevc.jpg (JL)

Slika 2: avtor fotografije Manel Clemente,2.Maj 2018 Grobnica narodnih herojev, [online], [citirano 24.4.2019] Dostopno na spletnem naslovu: http://www.mladina.si/media/www/slike.old/clanki/200441/spomenik_-_partizani_display.jpg  [CC BY-NC-ND 4.0]
Slika 3: avtor fotografije ni znan, Osnovna šola Pinka Tomažiča, [online], [citirano 19.1.15, 11.16] Dostopno na spletnem naslovu: http://www.evidenca.org/pictures/M_Mihevc_osnovna_sola_Koper_1.jpg [CC]

Slika 4: avtor fotografije ni znan, Slovenski kulturni dom v Trstu, [online], [citirano 19.1.15, 11.18] Dostopno na spletnem naslovu: http://www.evidenca.org/pictures/M_Mihevc_slovenski_kulturni_d.jpg [licenca ni razvidna]
Slika 5:avtor forografije Budkovič Tomaž, Stanovanjska stolpiča, [online], [citirano 19.1.15, 11.19] Dostopno na spletnem naslovu: http://trajekt.org/documents/Povzetek%20Trajekt.pdf  slika ni dostopna [sumljiva povezava]
Slika 6: avtor fotografije Budkovič Tomaž, Vila bloki, [online], [citirano 19.1.15, 11.21] Dostopno na spletnem naslovu: http://trajekt.org/documents/Povzetek%20Trajekt.pdf [©]
Slika 7: avtor fotografije ni znan, Kozolec, [online], [citirano 19.1.15, 11.22] Dostopno na spletnem naslovu: http://www.arhitekturni-vodnik.org/pictures/kozolec_pogled1_M.jpg [C]
Slika 8: avtor fotografije ni znan, Stolpnica Metalke, [online], [citirano 19.1.15, 11.24] Dostopno na spletnem naslovu: http://www.arhitekturni-vodnik.org/pictures/metalka_pogled1_M.jpg [C]
•  Slika 9: avtor fotografije ni znan, Poslovna stavba Implex, [online], [citirano 19.1.15, 11.26] Dostopno na spletnem naslovu: http://www.arhitekturni-vodnik.org/pictures/impex_pogled1_M.jpg [licenca ni razvidna]

*Opomba:Slikovna gradiva, ki so v tej spletni objavi citirana in so bila predhodno označehna z avtorsko pravico Copyright (C) so v tej nalogi(spletni objavi) uporabljena zgolj za izobraževalni namen.

AVTORJI

Neja Babič Zagorc

Pija Oman 2014-2015

Maša-Majnik 2018-2019